Szerzõi jogok
Azzal, hogy belép a www.inter-crosse.hu oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, elõfizetõje a rendszer egyik szolgáltatásának sem:
Az inter-crosse.hu webszájton ("lap") található tartalom az domain tulajdonos ("kiadó") szellemi tulajdona.
Az tulajdonos fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történõ másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
A kiadó elõzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történõ tárolására, letölthetõvé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
Az inter-crosse.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzõi jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó elõzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai mûvelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
A jogosulatlan felhasználás büntetõ- és polgári jogi következményeket von maga után. A tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevõ
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmû hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
Az inter-crosse.hu domainnév, valamint az "inter-crosse.hu" név szerzõi jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a tulajdonos elõzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
Az inter-crosse.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelõsséget nem vállal.


Magyar Inter-Crosse Egyesület 2002.