LÁBTOLL-LABDAANGOLUL    SHUTTLECOCKEzt a sportágat már régóta ismerem.
Zánkán egy testnevelõ tanári továbbképzésen volt szerencsém élõben látni!
Az Újszásziak bemutatóját láttam!

Ennek a sportágnak egy fantasztikus változatát viszont 2003-ban Montreálban az augusztusi gyereknap egyik részeként láttam: távol-keleti sportolók 2-2 ellen fantasztikus felugrások közepette juttatták át a "labdát" az ellenfél térfelére!

Aztán az egyik Lacrosse fórumon olvastam, hogy valaki látott Mgyarországon valamilyen tollas labdát rugdaló emebereket!
Kérdezte, hogy ki tus errõl neki bõvebben írni.

Hát itt a lehetõség!!!

A sportágról az Újszásziak honlapjáról vettem az infókat!


Lábtoll-labdázás


A labdajátékok csoportjába tartozó mozgalmas, látványos csapatjáték, amelynek célja, hogy a speciális - tollból készült - labda a szabályoknak megfelelõen a háló felett úgy kerüljön át az ellenfél térfelére, hogy az ellenfél azt ne tudja visszaadni. A mérkõzéseket három - három játékos játssza 11,88 méter hosszú és 6,10 méter széles, középen a nõknél 150 cm, a férfiaknál 160 cm magas hálóval két térfélre osztott pályán. A korábban csak edzésmódszerként játszott változatai - az egyéni és a páros játék - az utóbbi idõben önálló versenyszámként is megjelentek.
A lábtoll-labdázás versenyeit a könnyû labda miatt általában teremben rendezik. Szélcsendes idõben, enyhe szélben szabad téren is jól játszható.
Olcsó sportág. Különösebb szerigénye nincs. Csak labda és háló szükséges hozzá. Bármilyen könnyû cipõben játszható.
A játékszabályok gyorsan elsajátíthatók. A játék alapszinten is szórakoztató. Férfiak és nõk egyaránt játszhatják.
A versenyszerû játék sokoldalú képzést igényel. Gyorsaság, ügyesség, ruganyosság szükséges a jó játékhoz. Elsõsorban lábbal játsszák. A háló feletti rúgások végrehajtásához sok nyújtó - lazító gimnasztikát kell végezniük a versenyzõknek. A férfiak nagyobb rúgóerejét a nõk nagyobb lazaságukkal ellensúlyozzák.
A lábtoll-labdázás Kínában, Vietnamban és még több ázsiai országban nagyon elterjedt szabadidõ sport-játék. A verseny formában is az ázsiaiak a legjobbak. Európában, így Magyarországon is az 1990-es években terjedt el. Ázsiában a lábtoll-labdázás õsi változatában: a mûvészi vagy zsonglõr lábtoll-labdázásban a résztvevõk abban versenyeznek, hogy ki vagy melyik csapat tud különlegesebb rúgást vagy labdamegállítást bemutatni. Az egyénileg ill. csapatban bemutatott gyakorlatokat a mûkorcsolyához vagy tornához hasonlóan pontozzák. Európában ilyen jellegû versenyt még nem rendeztek. A karate filmek némelyikében látható, hogy a játékot 4-5 fõs csapatok kapura is játsszák.


AZ ANGOL NYELVÛ VÁLTOZAT.Shuttlecock


It is a dynamic and spectacular ballgame. The aim of the players is to send the ball over the net so that the players on the other side could not return it. The players have to observe rules. The special ball is made of feathers. Each team consists  of three players. The court is as big as 11.88 by 6.10 metres. The net divides the court into two halves and it is 150 cms high for women and 160 cms high for men. Individual and mixed games were earlier played on trainings only but today they are played on championships, too.
Shuttlecock games are usually played indoors bacause the ball is light. However, when there is no wind, it can be played outdoors.
It is a cheap sport. Special equipment is not needed, only a ball and a net. Any light sportshoes are suitable for it.
The rules can be easily learnt. It is already enjoyable at beginner level. Both men and women can play it.
Competitive shuttlecock requires several skills. A good player is fast and flexible. The feet are used the most often. The players have to do a lot of stretching exercises in order to be able to kick the ball over the net. Men are stronger in their kicks and women are usually more flexible.
Shuttlecock is a very popular sparetime sport in China, Vietnam and other countries in Asia. The Asian players are the most successful on the competitions, too. Shuttlecock started in Europe as well as in Hungary in the 1990s. In the ancient Asian form of artistic shuttlecock the aim of the game was to perform a very special kick or to catch the ball most skillfully. The individual or team programmes were scored like figure skating or gymnastics. Such competitions have not been organised in Europe, yet. It can be seen in some karate films that the game is sometimes played like football by teams of 4 or 5 people.
A sportág történeteA tollaslabdát, a legegyszerûbb labdát i.e. 1000 körül készítették Kínában. Valószínûleg régebbi a rá utaló elsõ emlékeknél. Néhány tyúktollat szúrtak fadarabba, cink- vagy ólom lemezkébe, s már kész is volt a játék eszköze. A kínaiak eleinte szinte kizárólag lábbal tollaslabdáztak. A labda minél tovább levegõben tartása volt a cél. A lábtollas a labdarúgással is hasonlóságot mutat, ezért feltételezhetõ az is, hogy a Tsu-tsu-ból fejlõdött ki.
Késõbb a játék a katonai felkészítés céljait szolgálta. Az ügyesség fejlesztésének és a reakcióidõ csökkentésének egyik eszköze volt.
A történelmi bizonyítékok alapján a kínai Tang dinasztia korában (618-907) igen elterjedt játék volt. Ebben az idõben a hivatalnokok, sõt még a tanárok és az  irodalmárok is részt vettek a játékban. A rúgásoknak sok fajtája volt. Már nemcsak lábbal, hanem vállal, felsõtesttel, hassal is a levegõben lehetett tartani a labdát.
Ezt a lábbal játszott tollaslabdázást és különbözõ változatait a mai napig is több millióan ûzik, elsõsorban a Távol-Keleten. Több rokon sportág is ismert. A mozgásanyag, a rúgások hasonlóak. A különbség a labdák anyagában, alakjában van. A Thaiföldön, Malaysiában elterjedt sepaktakraw gömb alakú, fonott labdája bambuszból készül. Mongóliában a tiwit nemezlabdával játszák. Tajvanon  egy kis gumilabdába szúrják a tollakat. A skandináv országokban, Észak-Amerikában 4 vagy 8 színes bõrdarabból összevarrt, szemcsés anyaggal töltött, 5-6 cm átmérõjû kis labdával hacky sack-et vagy foot bag-et játszanak.  A lábtoll-labdázást Kínában jianqiu-nak (tyentyo vagy dzsendzso), Angliában shuttlecock-nak, Németországban Federfussball-nak  (tollfutball) nevezik. Magyarországon a lábtollas, lábtoll-labdázás honosodott meg. Korábbi leírások kínai tollasnak nevezték.
Európa számára a lábtoll-labdázást Peter von Rüden német mérnök fedezte fel kínai utazásai során. Egy parkban különbözõ életkorú - közöttük 60-70 éves embereket látott játszani. A játék elbûvölte õt. Egy ajándékba kapott labda segítségével fellelkesítette barátait és ismerõseit. Azóta Peter von Rüden a lábtoll-labdázás elterjesztésének szenteli életét. 1991 szeptember 1-jén megalakította az FFC Hagen-t, az elsõ európai lábtoll-labda klubot. 1994. november 25-26-án megrendezte az I. German Opent, amelyen már magyar csapatok is indultak. Peter von Rüden népszerûsítõ munkája eredményeként több országban - Belgium, Dánia, Hollandia, Finnország, Svájc, Írország, Magyarország - elkezdõdött a lábtoll-labdázás.A lábtoll-labdázás magyarországi történetePeter von Rüden 1992 márciusában az Utazás '92 kiállításon lábtoll-labda bemutatót tartott. Ezt a bemutatót látta Butor Klára testnevelõ tanár, a Magyar Úttörõk Szövetségének programigazgatója, akinek nagyon megtetszett. Nagyobb tétel labdát vásárolt, és az Úttörõ Szövetség keretei között népszerûsítette a lábtoll-labdázást.
Az elsõ magyarországi versenyre 1993. május 29-én került sor. 1993-94-ben meghívásos, baráti versenyek zajlottak, majd 1995. március 11-én öt egyesület Újszászon megalakította a Magyar Lábtoll-labda Szövetséget. A szövetség alapító elnöke Butor Klára, fõtitkára Fehér János.
A MLTSZ megalakulását követõen megkezdõdött a bajnoki rendszer kialakítása és a nemzetközi kapcsolatok építése. A MLTSZ 1996 óta minden évben Hungarian Open elnevezéssel nemzetközi versenyt rendez. 2000 óta a bajnoki rendszer mellett diákolimpiai bajnokságot is mûködtetA legfontosabb versenyszabályokLabda · A speciális, 15 gramm súlyú labda négy db 15 cm-es libatollból (amely különbözõ színekre - piros, sárga, kék, zöld - festhetõ) és egy 4 cm átmérõjû kerek gumitalpból áll. A gumitalp alja és teteje között 5-7 db papírkorong biztosítja a labda rugózását és egyenletes repülését.


Játéktér · A versenypálya 11,88 méter hosszú és 6,10 méter széles. (A tollaslabda pálya lábtoll-labdázásra is használható) A pályát négy centiméter széles vonalak határolják. A vonalak a pálya részei. A középvonaltól mindkét irányban 2 méterre futnak a korlátozó vonalak, amelyeken belülrõl fejjel tilos átjuttatni a labdát a másik térfélre.
Az alapvonal középpontjától mindkét oldalon 1-1 méterre felrajzolt rövid vonalak jelölik ki az adogató térfelet.               
Háló · 7 méter hosszú és 76 cm széles, szemei 2x2 cm méretûek. A háló magassága férfiaknál 160 cm, nõknél 150 cm. Játék közben tilos megérinteni, alatta ill. felette az ellenfél térfelére bármely testrésszel átnyúlni.  Csapatok · Egy versenycsapat 6 játékosból áll. Közülük egyidõben  hárman játszanak. A játék során a játékosok  bármikor cserélhetõk.A játékosok helyzete · A csapatok játékosai háromszög alakban állnak fel. Két játékos a háló közelében egymástól 2 méter távolságra, egy játékos a hátsó térfélen ill. adogatásnál az adogató térfélen áll. A kötött sorrend csak az adogatásnak ill. az adogatás fogadásánál kötelezõ. Az adogatás elrúgásának pillanatában minden játékos helyet változtathat. A játék kezdete · Az adogató csapata adogatótérfélen áll és a labdát lábbal az ellenfél térfelére rúgja. Rossz az adogatás, ha az adogató játékos a vonalra ill. játéktérre lép, vagy ha az adogatás hálót vagy más akadályt érint.Labdaérintés · Egy csapat mielõtt a labdát az ellenfél térfelére juttatja, a saját térfelén maximum négyszer érintheti. A negyedik érintésnek a másik térfélre való átjuttatásra kell irányulnia. A négy érintésen belül egy játékos egymás után kétszer érintheti, rúghatja a labdát. A labdát játék közben tilos kézzel vagy karral érinteni. Minden más testrész használata megengedett. A páros játékban szintén négy érintés engedélyezett, az egyéniben csak kettõ.Sorrend · Az adogatás jogának elnyerésekor az adogató csapat játékosai az óramutató járásának megfelelõen egy hellyel váltják helyzetüket /forgás/.Idõkérés · Minden csapat minden játszmában kétszer kérhet idõt. Az idõkérés idõtartama 30 másodperc. Az idõkérés ideje alatt a csapattagok nem hagyhatják el a pályát.A mérkõzések számolása · A mérkõzések két nyert játszmáig tartanak. A játszmák 15 pontosak. Az a csapat szerezhet pontot, amely adogat. Ha az adogató csapat hibázik, át kell adnia az adogatás jogát a másik csapatnak. A játszmát két pont különbséggel kell megnyerni. Harmadik játszma esetén gyorsított játék folyik, amikor minden adogatás pontot ér.INFORMÁCIÓK 
Magyar Lábtoll-labda Szövetség
5052 Újszász, Kossuth út 13.  (Pf:29)
Tel: 56/366-401, 367-663
, Fax: 56/552-022
E-mail: labtoll@freemail.hu
Linkek:
www.shuttlecock-federation.org
www.shuttlecock-europe.org
www.zemplendse.hq.hu

 
Címlista
Név
Cím
Telefon
Veres Pál elnök
5000 Szolnok, Csokonai út 32.
20/916-3228
Butor Klára  tiszteletbeli elnök
1535 Budapest, Konkoly-Thege út 21.
1/395-6538
Dr. Baky Endre  alelnök
5052 Újszász, Baross út 15
56/366-634
Takács Tamás alelnök
8360 Keszthely, Móra Ferenc út 3.
83/311-565
Fehér János fõtitkár
5052 Újszász, Kossuth 13. (Pf:29)
56/366-401 56/367-663
Borjád SE
Orbán Tibor
7756 Általános Iskola
69/372-110
Cserszegtomaj DSE
Takács Tamás
8372 Cserszegtomaj, Iskola út 17.
83/531-041
Szászberek SE
Kollár Anikó
5053 Szászberek, Általános Iskola
56/366-234
Nyárlõrinc SE
Pénzváltó István
6032 Nyárlõrinc, Általános Iskola
76/589-020
Sarud SE
Stemler Ferenc
3386 Sarud, Kossuth út 91.
36/362-011
Kisnána ISK
Fritzné Pap Zsuzsanna
3264 Kisnána, Általános Iskola
37/324-016
Kisnána KSK
Szarvas László
3264 Kisnána, Mester út 3.
37/324-192
Nagykanizsa ZDSE
Budavölgyi Kálmán
8800 Nagykanizsa, Munkás út 3.
20/9313-055
Jászapáti MDSE
Veleczki János
Jászapáti, Mészáros L. Gimn.
57/440-347
Jánoshida  KSE
Viller Józsefné
5143 Jánoshida, Általános Iskola
57/458-014
Keszthely NAKE
Antal Szilveszter
8360 Keszthely, Kossuth út 89.
83/319-845
Szepetnek SE
Laskiné Spingár Éva
8861 Szepetnek, Petõfi út 61.
93/381-390
Újszászi VVSE
Fehér János
5052 Újszász, Kossuth út 13
56/367-663
Nagykanizsa Batthyány DSE
Deregi Lászlóné
8800 Nagykanizsa Rozgonyi út 23.
93/311-390
Nagykanizsa Dr. Mezõ DSE
Fekete Zoltánné
8800 Nagykanizsa Platán sor 3.
93/537-410
Szolnok Verseghy DSE
Vágó Zoltán
5000 Tiszapark 1.
56/510-260
Tarnazsadány Általános Iskola
Öcsödi Kiss József
3283 Tarnazsadány József A. tér 3.
36/479-992
Szolnoki Honvéd SE
Veres Pál
5000 Szolnok Szabadság tér 9.
20/916-3228
Mályi Móra DSE
Petri László
3434 Mályi Móra Ferenc út 11.
46/319-315
Herend Általános és Zeneiskola
Szekeres Péter
8440 Herend Iskola út 8.
20/9368-562
Debreceni Lábtoll-labdázó Kör
Fehér Judit
4032 Debrecen Görgey út 6.
30/315-6934
Dabas Kossuth DSE
Gacsal Rozália
2370 Dabas Iskola út 1.
29/360-329
Budapest Petrik Lajos DSE
Ézsiás Tamás
1146 Budapest Thököly út 48-54.
30/285-1564
Szolnok Pálfy DSE
Székely Eszter
5000 Szolnok Tiszaparti sétány
2-3
56/424-955


Az  Újszásziak honlapja:

http://www.ujszasz.hu/temak/sport/labtoll/magyar/index.html


ILLETVE A MAGYAR SZÖVETSÉG HONLAPJA:

http://www.labtoll.hu/


Aki kiváncsi nézzen be a YOUTUBE-ra is!!!


http://www.youtube.com/watch?v=Sgi6fw4BfmI


Kellemes böngészést kívánok!

Szakály Ferenc
    Elnök

Magyar Inter-Crosse Egyesület 2002.